เว็บไซต์ฝึกฟัง สำหรับเตรียบสอบ TOEIC

http://www.english-test.net/toeic/listening/autobahn.html

http://www.english-test.net/404.html

Dailyenglish.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ toeic

http://www.dailyenglish.in.th/category/english-tips/english-tests/

รวมข้อสอบ TOEIC พาร์ท Listening “990 ข้อ” พร้อมเฉลย

http://www.stopmemo.com/2015/02/free-toeic-test/

ข้อสอบโทอิค ฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4

FMCP English @ CASALUNA

http://www.fmcpenglish.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-toeic-listening-pa/

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

1. Listening Comprehension (ส่วนทดสอบการฟังและเข้าใจ)

2. Reading Comprehension (ส่วนทดสอบความเข้าใจการอ่าน)

http://learnenglish.nabia10.com/toeic/abouttoeic/ex1.html

http://www.chulatutor.com/OnlineTestsByChulatutor/index.html

เทคนิควิธีสอบ TOEIC 

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008962

แจกฟรี ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

http://www.chulatutor.com/toeic_free_materials.php

แบบทดสอบออนไลน์ แบ่งเป็น3 ส่วน พร้อมคำนวณคะแนนอัตโนมัติ

http://www.1-language.com/materials/toeic/index.htm

ตัวอย่างข้อสอบ Toeic online

http://www.english-course-online.net/2011/05/toeic-online-1.html

SALC

activities
2bannerELLIS Program
3bannerLanguage Clinic

ENGLISH LANGUAGE LEARNING ONLINE

4bannertoeic
5bannertoefl2
6bannerielts3
7bannervocab
8bannergrammar5
9bannerreading6
10bannerwriting7
11bannerlistening8
12bannerdictionaries9