การเตรียมสอบ IELTS

https://www.idp.com/thailand/ielts/prepareforielts

มีข้อสอบ

Cambridge 1-8

ไฟล์หนังสือ Check_your_Vocabulary_for_IELTS.pdf

แนวข้อสอบเขียน general task1.docx และ

IELTS General Writing task2.docx

แนวข้อสอบ speaking IELTS Speaking.docx

IELTS 150 Essays(Writing) From Past Papers With Answers ...w.orhunt.com].pdf

https://www.dropbox.com/sh/lir0fvtdon0lxx1/N9rMnYzVMY

ข้อสอบ CambridgeIELTS พร้อมเฉลย pdf

http://www.toeflthaicenter.com/abroad_language_services_ieltswhatis.html

ข้อสอบฟรี http://www.ielts.studyau.com/

สำหรับดาวน์โหลดข้อสอบการฟัง http://adw.hct.ac.ae/site_ilc/sites_ielts/ielts_series_a/ielts_listen_home.htm

รวบรวม link IELTS Download + Audio file สำหรับเตรียมสอบ IELTS

http://go-ielts.blogspot.com/

ข้อสอบ IELTS สำหรับเตรียมสอบ IELTS โหลดฟรี

http://www.t1t.net/researches/english/4.pdf

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Test online

http://www.english-course-online.net/2011/05/ielts-test-online-1.html

รวมข้อสอบเพื่อฝึก IELTS

http://www.examenglish.com/IELTS/index.html

เทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS writing

http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=26607

SALC

activities
2bannerELLIS Program
3bannerLanguage Clinic

ENGLISH LANGUAGE LEARNING ONLINE

4bannertoeic
5bannertoefl2
6bannerielts3
7bannervocab
8bannergrammar5
9bannerreading6
10bannerwriting7
11bannerlistening8
12bannerdictionaries9