ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/08/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
THE SEMANTIC EXTENSIONS OF INTERNAL BODY PART TERMS IN THAI IDIOMS  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย,  
  ภาควิชา  ภาษาศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2558  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ