ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 05/02/2558 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
THE EFFECTIVENESS OF A MULTIMODAL APPROACH ON ENGLISH READING ABILITY OF EFL STUDENTS  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2559  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ