ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/07/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Paticca-sammuppada : La chaîne des causes et effets qui mènent à la souffrance  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ Patrick Pierre Binot,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารสมาคมครูภาษา   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ