ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
A Qualitative Investigation of Metacognitive Strategies Used by Thai Students in their English as a Second Language Writing  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  Hawaii International Conference on Arts and Humanities 9-12 January 2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ