ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2555 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
A Study of Learning Styles and Academic Achievement of English Majors in an English Writing Class  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  Thammasat ELT conference ‘Voices in ELT’ (International conference), Windsor Suites Hotel, Bangkok 10-11 June 2011   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ