ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 26/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
English and Thai Reading Abilities and Strategies of Thai University English Major Students  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์  งาน "The International Conference on National Language Diversity for National Unity โดย The Royal Insitute of Thailand วันที่ 5 กรกฎาคม 2551   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!